Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh QHC thị xã Gò Công đến năm 2035

Vị trí:  thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Quy mô: 101,7 ha

Quyết định phê duyệt số: 1840/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018

Năm thực hiện: 2018

Quy hoạch chung đô thị khác