Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắ

Vị trí: thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Quy mô: Khoảng 1.993,28 ha

Quyết định phê duyệt số: 857/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Năm thực hiện: 2021

Quy hoạch chung đô thị khác