Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

Vị trí: Thành phố Bắc Ninh

Quy mô: khoảng 49.137 ha

Quyết định phê duyệt số: 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch chung đô thị khác