Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHC 1/10.000 đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035

Vị trí:  đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Quy mô: 25.995,75 ha

Quyết định phê duyệt số: Quyết định phê duyệt số 1000/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh

Năm thực hiện: 2021

Quy hoạch chung đô thị khác