Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung Thị trấn Thạch Hà đến năm 2035

Vị trí:  Huyện Thạc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Quy mô: 3539100 ha

Quyết định phê duyệt số: Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Năm thực hiện: 2021

Quy hoạch chung đô thị khác