Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Vị trí: Tỉnh Hà Giang

Quy mô: 17.926,20 ha

Quyết định phê duyệt số: 1578/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Năm thực hiện: 2020

Quy hoạch chung đô thị khác