Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040

Vị trí: Mộc Châu

Quy mô: 107.209,47ha (1.072,09km2).

Quyết định phê duyệt số:  315/QĐ-UBND

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch chung đô thị khác