Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040

Vị trí: đô thị Văn Giang

Quy mô: 7.194,82 ha

Quyết định phê duyệt số: số 86/QĐ-TTg ngày 14/2/2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch chung đô thị khác