Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040

Vị trí: Phú Quốc

Quy mô: 589,27 km2

Quyết định phê duyệt số:  150/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Năm hoàn thành: 2024

Quy hoạch chung đô thị khác