Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị vệ tinh Sóc Sơn TP. Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000

Vị trí: huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Quy mô: 5.459,39ha

Chủ đầu tư: Sở QHKT Hà Nội

Quyết định phê duyệt số: 2966/QĐ-UBND TP. Hà Nội

Thực hiện năm: 2014

Quy hoạch chung đô thị khác