Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Vị trí: tỉnh Quảng Bình

Quy mô: 40.860 ha

Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng

Quyết định phê duyệt số: 209/QĐ-TTg

Năm thực hiện: 2009

Quy hoạch chung đô thị khác