Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10.000

Vị trí: huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Quy mô: 30.651,3 ha

Chủ đầu tư: Sở QHKT Hà Nội

Quyết định phê duyệt số 2967/QĐ-UBND TP. Hà Nội

Năm thực hiện: 2012

Quy hoạch chung đô thị khác