Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHXD xã Tân Ước – huyện Thanh Oai – TP.Hà Nội

Vị trí: xã Tân Ước – huyện Thanh Oai – TP.Hà Nội

Quy mô: 870.05ha

Năm thực hiện: 2011-2020

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác