Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Vị trí: xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Quy mô: 2566,88 ha

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Tân Phú

Quyết định phê duyệt số: 2086/QĐ-UBND ngày 12/08/2010

Năm thực hiện: 2009

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác