Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2010-2025

Quyết định số: 4147/QĐ-UBND

Chủ đầu tư: UBND xã An Châu

Năm thực hiện: 2009, 2010

Quy mô: 374,19 ha

Vị trí: xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác