Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2025

Vị trí: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Quy mô: 476,78 ha

Chủ đầu tư: UBND xã Phú Lương

Quyết định số phê duyệt số: 1222/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Năm thực hiện: 2010

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác