Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng xã Thanh Chăn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009-2020

Quy mô : 2.229,68 ha

Chủ đầu tư: UBND xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Quyết định phê duyệt số: 3320/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Năm thực hiện: 2009

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn khác