Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung phân khu xã Thạch Đồng thành phố Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2000

Vị trí: Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh.

Quy mô:  339.71 ha

Quyết định phê duyệt số: 1718/QÐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2019

Năm thực hiện: 2019.

 

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác