Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHXD vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

Quy mô: 14.784 ha

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

Quyết định phê duyệt số: 1314/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Năm thực hiện: 2012

Quy hoạch vùng khác