Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: Vùng Tây Nguyên

Quy mô: 54.639km2

Quyết định số: 371/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2024

 

Quy hoạch vùng khác