Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

Vị trí: KomTum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng

Quy mô: 54.641,069km2

Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng

Quyết định phê duyệt số: 1194/QĐ-TTg

Thực hiện năm: 2012

Quy hoạch vùng khác