Các công cụ kiểm soát phát triển đô thị

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

I.Giới thiệu Tham vấn cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị đang là vấn đề cấp thiết của các cấp chính quyền, của công dân cũng như các bên liên quan khác. Tham vấn cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng sẽ có hiệu quả hơn nếu các công dân chủ động và tham gia nhiều hơn vào công tác xây dựng và quản lý thay vì được coi là người tiêu dùng thụ động.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website