Đề tài khác

 Báo cáo điều tra các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Đề tài do cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển SIDA tài trợ)
Báo cáo điều tra các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Đề tài do cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển SIDA tài trợ)

Từ những năm 1960 đến những năm 1980, Nhà nước Việt Nam nắm giữ độc quyền việc phân phối nhà ở tại các thành phố. Nhà ở cho thuê được phân phối cho cán bộ Nhà nước thông qua các cơ quan và được coi là một phần của tiền lương.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website