Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh QHC XD Côn Đảo đến năm 2030 (Liên danh với Cty MH GOLDEN SANDS-tư vấn Mỹ)

Vị trí: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy mô: 7.282,1 ha

Quyết định phê duyệt: 1518/QĐ-TTg, ngày 5/9/2011

Năm thực hiện đồ án: 2010

Hợp tác Quốc tế khác