Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Xây dựng cải tạo và chỉnh trang hai bên tuyến phố Trần Hưng Đạo

Vị trí: TP. Hà Nội

Chiều dài: 1 Km

Chủ đầu tư: Ban quản lý Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội

Năm thực hiện đồ án: 2011

Thiết kế đô thị khác