Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam"

Ngày 27/9/2019, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đề tài "Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam" mã số 24/15-ĐTĐL.CN-CNN do TS. Ngô Trung Hải, nguyên Viện trưởng VIUP làm chủ nhiệm, VIUP là cơ quan chủ trì thực hiện.

Quang cảnh chung

Hội đồng do GS. TS. Nguyễn Lân làm Chủ tịch Hội đồng và các nhà khoa học đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và công nghệ, trường Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Tham dự buổi nghiệm thu về phía VIUP có Viện trưởng Lưu Đức Cường và nhóm thực hiện đề tài.

Thành viên hội đồng

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe TS. Ngô Trung Hải, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt các kết quả chính của đề tài. TS. Ngô Trung Hải cho biết, mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tập trung vào công tác lập quy hoạch đô thị phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm xây dựng các đô thị Việt Nam hiện đại, bản sắc và bền vững. Tập trung đề xuất cơ sở khoa học và thực tiễn làm cơ sở đổi mới phương pháp lập QHĐT ở Việt Nam và góp phần nâng cao chất lượng các đồ án QHĐT, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và tư vấn QHĐT. Đề tài đã thực hiện theo Nhiệm vụ đã được Bộ KHCN phê duyệt với 04 bộ sản phẩm bao gồm các nghiên cứu chuyên đề và 8 hội thảo khoa học theo các cụm chuyên đề từ nghiên cứu đánh giá hiện trạng 10 đô thị - kinh nghiệm quốc tế - cơ sở khoa học và thực tiễn tình hình lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam – Quy trình, nội dung, sản phẩm đổi mới toàn diện, Hài hòa lồng ghép QH ngành, QH chiến lược, Thể chế và đổi mới VBPQ và Khung đào tạo.

TS. Ngô Trung Hải báo cáo tóm tắt kết quả chính đề tài

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã nhận diện một số điểm khác biệt so với hệ thống quy hoạch Việt Nam và xu thế đổi mới trong lập QHĐT và đề xuất phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm QHĐT đổi mới, đổi mới công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, công tác đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất sửa đổi một số nội dung văn bản pháp quy và đưa ra khung chương trình đào tạo.

GS. TS. Nguyễn Lân - Chủ tịch hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu

Viện trưởng VIUP Lưu Đức Cường phát biểu

Đề tài mang lại những đóng góp cụ thể về giá trị khoa học và thực tiễn như:

- Về Nội dung QHC, khả năng tích hợp cao đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị có sự tham gia các Ngành, người dân và doanh nghiệp thể hiện trong Tầm nhìn, các kịch bản phát triển, chiến lược phát triển cũng như cấu trúc Khung , Linh hoạt trong phương pháp lập QHC ĐT. Áp dụng phương pháp Quy hoạch cấu trúc và chiến lược.

- Về Quy trình: lồng ghép các công đoạn QH (QHC + Phân khu) và (QHCT + TKĐT) làm rút ngắn thời gian lập các đồ án QH trước đây

- Về thời gian: rút ngắn khoảng 2 năm nghiên cứu và phê duyệt các đồ án từ QHC – Phân khu và QHCT (chưa tính TKĐT). Qua đó đẩy nhanh công đoạn từ ý tưởng ra thực tiễn thực hiện.

Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu và đồng ý nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website