Hải Phòng phấn đấu hoàn thành cấp GCNQSDĐ cho cơ sở tôn giáo

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu, năm 2019 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, đến nay toàn thành phố mới có 420/713 cơ sở được cấp GCN, còn lại 293 cơ sở chưa được cấp GCN.

Nguyên nhân là do không ít cơ sở tôn giáo chưa hiểu rõ quy định việc kê khai, đăng ký sử dụng đất; phần lớn những cơ sở tôn giáo này còn có sai phạm trong quá trình sử dụng đất, như: sử dụng đất không đúng mục đích, đặt mộ trong khuôn viên thờ tự, nhận đất hiến, tặng không đúng quy định, tự mở rộng diện tích đất, không tuân thủ các quy định về xây dựng công trình... Ngoài ra, do hệ thống hồ sơ địa chính ở nhiều quận, huyện không được cập nhật, chỉnh lý, nên không phù hợp hiện trạng sử dụng đất. Trong khi phần lớn cơ sở tôn giáo không lưu giữ đầy đủ giấy tờ sử dụng đất; hiện trạng sử dụng đất của các cơ sở thay đổi nhiều.

Do đó, để hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND thành phố giao Sở TN&MT, công khai trình tự thủ tục, mẫu biểu kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ trên cổng thông tin của sở và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của sở và UBND cấp xã; tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với những cơ sở tôn giáo sử dụng đất không phối hợp thực hiện, Sở TN&MT giao Thanh tra sở chủ trì thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, trường hợp có sai phạm xử lý theo quy định.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2019, Sở TN&MT kiểm tra, rà soát lại quy hoạch từng khu vực và xem xét thực hiện điều chỉnh quy hoạch đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp GCN. Từ tháng 7 đến tháng 12/2019, với các trường hợp đủ điều kiện, Sở TN&MT hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN theo quy định.

Những trường hợp không đủ điều kiện điều chỉnh, Sở TN&MT hướng dẫn thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Với những trường hợp có tranh chấp về mốc giới, hòa giải không thành, Sở TN&MT tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố, trên cơ sở đó có hướng giải quyết cụ thể. Hiện, Sở TN&MT tổ chức đo vẽ hiện trạng sử dụng đất đối với 201/293 cơ sở tôn giáo. Đây là cơ sở để thành phố có thể sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

(Nguồn:monre.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website