Lãnh đạo UBND nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Chiều ngày 12/8, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch tỉnh). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 05/02/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 2017, trong đó đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để bảo đảm triển khai kịp thời lập Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động lập dự toán và nghiên cứu đề xuất Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh xem xét thông qua.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến, tổ chức thẩm định và phê duyệt) là 05 tháng, từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019; thời gian tổ chức lập quy hoạch tỉnh (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến, tổ chức thẩm định và phê duyệt; đồng thời lập và phê duyệt Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược) là 24 tháng, từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các ngành, địa phương đóng góp ý kiến chuyên môn đối với các dự thảo của báo cáo Quy hoạch tỉnh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

(Nguồn:baobariavungtau.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website