Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Minh Long

UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Minh Long. ​Theo đó, phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Minh Long là toàn bộ ranh giới quản lý hành chính huyện Minh Long, với tổng diện tích đất tự nhiên là 237,1987 km2, có 5 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 05 xã: Long Mai, Long Sơn, Long Hiệp, Thanh An, Long Môn.

Có ranh giới phía Đông giáp huyện Nghĩa Hành, phía Tây giáp huyện Sơn Hà, phía Nam giáp huyện Ba Tơ và phía Bắc giáp huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành.

Về dân số, đến 31/12/2018, toàn huyện Minh Long có 18.326 người, mật độ 78 người/km². Dự báo đến năm 2030, khoảng 22.000 người, tốc độ tăng dân số trung bình 1,62%/năm; đến năm 2040 khoảng 26.000 người, tốc độ tăng dân số trung bình 1,52%/năm.

Định hướng phát triển mạng lưới các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư phù hợp với sự phân bổ các vùng kinh tế phù hợp với khả năng phát triển; đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa. Tập trung đầu tư phát triển các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ nhằm tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn trong toàn huyện.

(Nguồn:http://www.quangngai.gov.vn/)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website