Thống nhất chủ trương lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Ba Sao

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về việc lập Quy hoạch chung đô thị Ba Sao, tỉnh Hà Nam theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Quyết định số 526/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030” và quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam tại Văn bản số 1045/UBND-GTXD ngày 18/4/2019 nêu trên: Việc tổ chức triển khai lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Ba Sao với phạm vi nghiên cứu trùng khớp với phạm vi ranh giới của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (khoảng 4000ha, trong đó bao gồm thị trấn Ba Sao hiện nay khoảng 3.476ha và vùng phụ cận thuộc một phần xã Khả Phong khoảng 859ha); Nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Ba Sao được lồng ghép và cụ thể hóa định hướng của “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030” và đảm bảo các nội dung quy hoạch chung đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014.

Với những phân tích nêu trên, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương với đề xuất của UBND tỉnh Hà Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hà Nam triển khai lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Ba Sao.

Trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, đề nghị UBND tỉnh Hà Nam tổ chức triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Ba Sao tuân thủ quy định Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ có liên quan.

Trong quá trình triển khai thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Ba Sao, UBND tỉnh Hà Nam cần lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website