Yên Bái đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình đô thị thông minh

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái đã lập Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, phấn đấu cơ bản hoàn thiện Đề án vào cuối tháng 5/2019.

Yên Bái phấn đấu cơ bản hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh vào cuối tháng 5/2019.

Đô thị thông minh là một mô hình được xây dựng trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tập trung kết nối qua hệ thống internet để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa tất cả các hoạt động, dịch vụ phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời làm thay đổi phương thức chỉ đạo, quản lý và điều hành một cách thông minh và hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân được thụ hưởng một môi trường sống và làm việc tốt hơn. Doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát triển, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, kinh tế - xã hội được phát triển bền vững.

Để triển khai Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh, tỉnh Yên Bái đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Đề cương xây dựng mô hình đô thị thông minh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 với 7 phần chính: Cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Đề án; tình hình xây dựng đô thị thông minh trên thế giới và trong nước; hiện trạng và tình hình liên quan đến việc xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Yên Bái; xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; lộ trình và danh mục các dự án đầu tư; giải pháp và tổ chức thực hiện; đánh giá tính khả thi, kết luận và khuyến nghị.

Sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin và tình hình liên quan, chủ đầu tư - văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái đã lập Đề án theo đề cương được phê duyệt, đồng thời lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý, văn phòng đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Đề án, đồng thời đã có Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2020 sẽ triển khai 8 dự án gồm: Xây dựng hạ tầng đô thị thông minh; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Camera giám sát trong đô thị thông minh; Giáo dục thông minh; Y tế thông minh; Du lịch thông minh; Quản lý đô thị thông minh; Xây dựng thí điểm khu đô thị thông minh phường Đồng Tâm, TP Yên Bái.

Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ triển khai 8 dự án gồm: Quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái (giai đoạn 2); Đô thị thông minh trong lĩnh vực kinh tế; Nông nghiệp thông minh tỉnh Yên Bái; Đô thị thông minh lĩnh vực tài nguyên môi trường; Đô thị thông minh lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội; Giao thông thông minh tỉnh; Đô thị thông minh trong lĩnh vực công thương; Đô thị thông minh lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Thời gian tới, Tổ công tác cùng đơn vị tư vấn phối hợp làm rõ các yêu cầu, đề xuất, góp ý của các sở, ngành. Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì, Tổ công tác hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung Đề án để UBND tỉnh tiếp tục tổ chức các buổi làm việc lấy ý kiến tham gia góp ý của các ngành, cơ quan, đơn vị, phấn đấu cơ bản hoàn thiện Đề án vào cuối tháng 5/2019.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website