Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Phương án thiết kế Trụ sở làm việc Ban QL Khu KT Đông Nam- Nghệ An

Giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: KTS. Khúc Thế Tâm

Năm đoạt giải: 2009

Đơn vị tổ chức: Ban QL Khu KT Đông Nam- Nghệ An

Chủ đầu tư: Ban QL Khu KT Đông Nam- Nghệ An

Năm thực hiện: 2008

Quy mô: 3000m2

Vị trí: P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An

 

Các giải thưởng khác