Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

QHCT khu đô thị du lịch sinh thái văn hóa Hạ Long – Quảng Ninh

Tác giả: ThS.KTS. Ngô Trung Hải

ThS.KTS. Lưu Quang Huy

và các cộng sự

Giải thưởng: Giải ba

Năm đoạt giải : 2009

Các giải thưởng khác