Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Hòn La, Quảng Bình đến năm 2030

Giải Ba giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2012

Đơn vị tổ chức: Hội Kiến trúc sư Việt Nam - BXD - BVHTTDL

Quy mô: 10.000ha

Vị trí: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thực hiện năm: 2009

 

Các giải thưởng khác