Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải thưởng: “Công trình Kiến trúc của năm” do trang thông tin điện tử Ashui tổ chức

Giải thưởng: “Công trình Kiến trúc của năm” do trang thông tin điện tử Ashui tổ chức

Thiết kế: Liên danh VIAP + S Design

Địa điểm: TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 6.512 m2

Năm đoạt giải: 2013

Các giải thưởng khác