Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải thưởng VUDA 2018 - Giải A (thể loại Ấn phẩm Quy hoạch Xây dựng): Ấn phẩm Tạp chí Quy hoạch Xây dựng- Tạp chí chuyên ngành- VIUP

Đơn vị tổ chức: VUPA, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, VCCI

Năm đoạt giải: 2018

Các giải thưởng khác