Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM

Đơn vị tổ chức: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc

Đơn vị dự thi: Liên danh Viện quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (VIUP) và công ty RUA (Reasearch Urbanism & Architecture)

Giải thưởng: Khuyến khích

Năm đoạt giải: 2019

Các giải thưởng khác