Giải thưởng
Tìm theo tên giải thưởng
< Trở lại danh sách

Giải ba cuộc thi ý tưởng Quy hoạch chung Thành Phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040

Liên danh Viện quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (VIUP) và công ty RUA (Reasearch Urbanism & Architecture)

Vị trí: Tp. Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Quy mô: 59.771 ha

Đơn vị tổ chức: Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng

Năm đoạt giải: 2019

Các giải thưởng khác