Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch

Vị trí: Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Quy mô: 5.078,5 ha

Quyết định phê duyệt số: 1316/QĐ-TTg

Năm thực hiện: 2008

Bảo tồn di sản khác