Tư liệu
< Trở lại danh sách

Môi trường trong xây dựng

 

Giới thiệu:

Ngày nay, cùng với tốc độ phát triển rất cao của công nghệ, vấn đề quản lý môi trường sinh thái ngày càng trở thành vấn đề sống còn của con người. Quá trình đô thị hoá đang phát triển mạnh hiện nay ở nước ta, kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động xây dựng đang là vấn đề đáng báo động và cần phải có các biện pháp quản lý thích ứng.
Cuốn sách Môi trường trong xây dựng cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường trong xây dựng, kiến thức chung về ảnh hưởng của môi trường trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư xây dựng và bạn đọc quan tâm đến chủ đề này.

Sách gồm 8 chương sau:
• Chương 1: Khái niệm về môi trường.
• Chương 2: Ô nhiễm môi trường không khí.
• Chương 3: ô nhiễm tiếng ồn.
• Chương 4: Môi trường nước.
• Chương 5: Môi trường đất.
• Chương 6: Chất thải rắn trong đô thị và các loại ô nhiễm khác.
• Chương 7: Các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập luận chứng và thiết kế xây dựng công trình.
• Chương 8: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trường.