Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư số 28/2023/TT-BTC Thông tư số 28/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 12/05/2023 Bộ Tài chính Download
Thông tư số 27/2023/TT-BTC Thông tư số 27/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 12/05/2023 Bộ Tài chính Download
Thông tư số 03/2023/TT-BXD Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/04/2023 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm... 28/04/2023 Bộ Xây dựng Download
Quyết định số 439/QĐ-BXD Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 28/04/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Bộ Tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng 20/04/2023 Bộ Xây dựng Download
Quyết định số 296/QĐ-BXD Quyết định số 296/QĐ-BXD ngày 28/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023 28/03/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư số 02/2023/TT-BXD Thông tư số: 02/2023/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng 03/03/2023 Bộ Xây dựng Download