Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Nghị định 49/2021/NĐ-CP Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 01/04/2021 Chính phủ Download
Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 03/03/2021 Chính phủ Download
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09/02/2021 Chính phủ Download
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng 09/02/2021 Chính phủ Download
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 26/01/2021 Chính phủ Download
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020 Chính phủ Download