Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ngày 01-11-2023 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh 01/11/2023 Bộ Kế hoạch hoạch và đầu tư Download
Thông tư 09/2023/TT- BXD Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 16/10/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 08/2023/TT-BXD Thông tư 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng. 03/10/2023 Bộ Xây dựng Download
Thông tư 06/2023/TT-BXD Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 8/9/2023 Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị 08/09/2023 Bộ Xây dựng Download
Nghị định số 58/2023/NĐ-CP Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. 12/08/2023 Chính phủ Download
Thông tư số 05/2023/TT-BXD Thông tư số 05/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 01/08/2023 Bộ Xây dựng Download