Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam

Chủ đầu tư : Bộ Xây Dựng

Năm thực hiện đồ án : 2010

Đơn vị hợp tác : Công ty Nikken sekkey Ltd ( Nhật Bản )

Hợp tác Quốc tế khác