Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Bắc Giang tới năm 2030, tầm nhìn 2050

Vị trí: Thành phố Bắc Giang

Quy mô: 11.970 ha

Chủ đầu tư: UBND TP Bắc Giang

Quyết định phê duyệt số: 652/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

Hợp tác tư vấn: Hyder Consulting Itd., Vương quốc Anh

Năm thực hiện: 2011

Hợp tác Quốc tế khác