Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Đô thị nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (Nghị định thư Bỉ-Việt Nam)

Đơn vị hợp tác : Vương quốc Bỉ

Hợp tác Quốc tế khác