Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nghiên cứu triển khai – Khu CNC Hòa Lạc

Vị trí: Khu CNC Hòa Lạc

Quy mô: 259,67 ha

Chủ đầu tư: Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số: 268/QĐ-CNCHL.

Liên danh với Công ty Hyder (tư vấn Anh)

Năm thực hiện đồ án: 2009

Hợp tác Quốc tế khác