Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí : TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quy mô : 67,788 ha

Chủ đầu tư : Sở Xây dựng Bình Định

Năm thực hiện đồ án : 2014

Đơn vị hợp tác : AREP VILLE - Pháp

Hợp tác Quốc tế khác