Liên hệ

Phân Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Miền Trung

Lô 66A, Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 05113.767876 | Fax: 0511.3760189
Email: trungtammientrung@yahoo.com * Website: viup.vn