Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí hồ Ba Hang, huyện Kim Bảng

Vị trí: hồ Ba Hang, huyện Kim Bảng

Quy mô:  307,03 ha

Quyết định phê duyệt số: 2218 / QĐ-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2018 

Năm thực hiện: 2018

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác