Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: tỉnh Long An

Quy mô: 4.494,8 km2

Quyết định phê duyệt số: 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch tỉnh khác