Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: tỉnh Quảng Trị

Quyết định phê duyệt số: 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch tỉnh khác